LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka

 
Pierwsze spotkanie rodzica ze specjalistą w Pracowni LOBUS.

* podczas spotkania informujemy o naszym systemie pracy, diagnozie i proponowanej terapii;
* dokonujemy wstępnej analizy dokumentacji dostarczonej przez rodziców;
* udzielamy porady na temat najbardziej optymalnego kierunku działania w konkretnych przypadkach itp.;
* omawiamy wątpliwości i problemy pojawiające się podczas dotychczasowego leczenia, edukacji dziecka i procesu terapeutycznego;

Nasze zainteresowania to :

* całościowe zaburzenia rozwoju : Autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera, Zespół Retta, zaburzenia dezintegracyjne, niepełnosprawność intelektualna, MPD, ADHD, zaburzenia genetyczne np. Zespół Downa i inne.
* problemy szkolne dziecka :
– dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia.
– problemy natury emocjonalnej
– problemy w zachowaniu
* rozwijanie zdolności i umiejętności u małego, zdrowego dziecka : zajęcia przygotowujące do pójścia do przedszkola/szkoły

Dlaczego LOBUS?

* do korzystania z naszych usług zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów.
* nie wymagamy skierowania, nie obowiązuje u nas również rejonizacja. – nie ma konieczności długiego oczekiwania na wizytę.
* zapewniamy pełen profesjonalizm, komfort i zachowanie tajemnicy zawodowej.
* realizujemy zalecenia z opinii innych Poradni.

Od lutego 2012 rozpoczyna działalność pierwszy w powiecie suskim
G A B I N E T    I N T E G R AC J I    S E N S O R Y C Z N E J

Terapia prowadzona jest poprzez ruch w formie zabawy.

Podczas zajęć angażowane są wszystkie zmysły, a w szczególności zmysł równowagi (układ przedsionkowy) i dotyku oraz wzroku i słuchu.
Do stymulacji zmysłu równowagi używa się specjalistycznego sprzętu.
Są to huśtawki, hamaki, podwieszane koniki, deskorolki, trampoliny, równoważnie itp. Ćwiczenia te mają prowadzić do prawidłowej organizacji pracy układu nerwowego na poziomie analizy i syntezy dostarczanych bodźców zmysłowych.

Jakim dzieciom terapia SI może pomóc?

Terapia SI przeznaczona jest dla dzieci z trudnościami rozwojowymi w tym:
Trudnościami szkolnymi, zaburzeniami mowy, nadpobudliwością psychoruchową, lękliwością i spowolnieniem, z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji słuchowej, trudnościami z utrzymaniem równowagi, planowaniem ruchu, także dzieci z opóźnionym lub wolniejszym rozwojem fizycznym i umysłowym.

Kontakt:
LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka: ul.Mickiewicza 56, NZOZ Medyk
LOBUS Gabinet Integracji Sensorycznej: ul.Handlowa 1, Miejsca Przychodnia Zdrowia
34-200 Sucha Beskidzka

tel.
608 837 744
660 826 478