CAŁA POLSKA – DWA słowa na DWA lata to o 270 za mało – bezpłatne konsultacje logopedyczne

 
Chcemy rozpowszechnić wiedzę dotyczącą profilaktyki logopedycznej i wczesnego wspomagania rozwoju mowy dziecka. Zależy nam na zwalczaniu mylnego przeświadczenia, że problemy z mową zaczynają się w wieku przedszkolnym, a przekonać, iż warto jak najwcześniej zadbać jedną z najważniejszych umiejętności człowieka jaką jest mowa.
 
Wspomagać rozwój mowy dziecka można już od jego narodzin. Czasami naturalne nabywanie mowy może być utrudnione przez np. obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe, za krótkie wędzidełko podjęzykowe, nieprawidłowe połykanie . Te i inne symptomy można wychwycić już u niemowląt i dzięki odpowiednio dobranemu postępowaniu zapobiec trudnościom lub zminimalizować ryzyko nieprawidłowości w późniejszym wieku.
 
Badania naukowe dowodzą, że dziecko w wieku dwóch lat powinno używać ok. 300 słów, niektóre źródła podają nawet, że 400 oraz posługiwać się prostymi zdaniami. Jeśli dwulatek mówi niewiele albo nie mówi wcale, warto skonsultować to ze specjalistą. Logopeda sprawdzi m.in. budowę anatomiczną i funkcjonowanie narządów mowy, sposób połykania, żucia, gryzienia, przeprowadzi orientacyjne badanie słuchu, przyjrzy się motoryce małej, oceni umiejętności językowe, co pozwoli w przybliżeniu określić, na czym mogą polegać problemy z rozwojem mowy dziecka.
 
Warto zaznaczyć, że „Komunikacja to o wiele więcej niż tylko używanie języka” (H.De Clercq).
 
Mowa i myślenie dziecka przebiegają niezależnie od siebie do drugiego roku życia, następnie język (lub inny system symboli) staje się narzędziem komunikacji ale również myślenia. Gdy chcemy aby rozwój poznawczy dziecka przebiegał prawidłowo nie zostawiajmy go bez wsparcia!
 
Wspólnie możemy dzieciom pomóc wejść z radością w świat języka i mowy, wykorzystać czas, w którym najszybciej się uczą, by potrafiły ubrać w słowa swoje potrzeby i marzenia.

Więcej informacji: www.272slowa.pl www.facebook.com/272slowa?fref=ts