WARSZAWA – Warsztat dla rodziców dzieci dotkniętych mutyzmem wybiórczym – kwiecień

Z informacji organizatorów:

Program warsztatu powstał przy współudziałe rodziców, których dzieci zostały już wyleczone.

Cel warsztatu: pomoc psychologiczna rodzinie dziecka cierpiącego na mutyzm wybiórczy.

Program

1. Podstawy wiedzy teoretycznej na temat mutyzmu wybiórczego

2. Filmy edukacyjne na temat mutyzmu wybiórczego.

3. Skuteczne strategie wychowowcze wspomagające leczenie mutyzmu wybiórczego.

4. Wzajemne wsparcie uczestników warsztatu.

Termin: sobota, 6 kwietnia 2013
Godz. 10.00 – 15.00
Miejsce: Siedziba Poradni Terapii Mutyzmu ,,Mówię” ul. Bonifraterska 15 lok.12,  Warszawa
Kontakt: Więcej informacji udziela Barbara Ołdakowska-Żyłka tel. +48 602 236 963
Koszt: 120 złotych