WARSZAWA – Warsztaty dla mam – ostatnie wolne miejsca

Fundacja Przyjaciel w ramach projektu MAMY CZAS organizuje dla matek z dziećmi do pierwszego roku życia warsztaty, które mają służyć wzrostowi samoobserwacji, świadomości, wiedzy i umiejętności wychowawczych. Udział w programie pomoże mamom komunikować się ze swymi dziećmi, zrozumieć ich potrzeby oraz zadania rozwojowe, stawiać granice oraz wyciągać konsekwencje w taki sposób, aby nie uderzały one w godność dziecka.

Matki nauczą się jak pozytywnie wzmacniać dzieci i jak odnajdywać swoje mocne strony co pozwoli im uwierzyć w swoje kompetencje i zaufać sobie.  

Poprzez aktywne formy prowadzenia warsztatów  –  ćwiczenia w parach, podgrupach, wypowiedzi na forum grupy, przyjmowanie  informacji  zwrotnych,  burze  mózgów,  odwoływanie  się  do  osobistych doświadczeń  –  Uczestniczki  będą  miały  możliwość  przyswajania  wiedzy  przez  doświadczenie.

Dodatkowo, każda Mama będzie mogła skorzystać z dwóch konsultacji indywidualnych z psychologiem, podczas których uzyska odpowiedzi na pytania  i tematy nie uwzględnione podczas warsztatów.  

Warsztaty prowadzone według programu Fundacji Dzieci Niczyje „Być mamą”  

Prowadzące:  
Magdalena Godlewska – psycholog  
Agnieszka Rudzka – psycholog  

Grupa docelowa:
Matki z dziećmi do pierwszego roku życia, a szczególnie matki nastoletnie, z rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne, z rodzin ubogich lub samotnie wychowujące dzieci.  

Terminy warsztatów :
I grupa (6 osób) od kwietnia do czerwca / II grupa (6 osób) od września do listopada 
(pierwsze spotkanie 14 kwietnia – 10 spotkań, co sobotę)
Miejsce: Fundacja Przyjaciel, ul. Nowolipki 27/1 a, Warszawa  
Kontakt: Maria Wojtanek – Koordynator Projektów  [email protected]  Więcej informacji na stronie www.przyjaciel.pl
Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje
Koszt: warsztaty bezpłatne