Zespół Terapeutów Filtrowa

Pracując z dziećmi staramy się pracować równocześnie psychoedukacyjnie i terapeutycznie z ich rodzicami, aby cała rodzina mogła uruchomić zasoby wspierające poprawę sytuacji dziecka i wszystkich jej członków.

Oferujemy:

Pomoc dla dzieci przeżywających określone trudności oraz ich rodziców i nauczycieli, w tym:

–    Terapię indywidualną dzieci z ADHD i podejrzeniem ADHD

–    Pomoc psychoedukacyjną i terapeutyczną dla rodziców dzieci z ADHD i podejrzeniem ADHD

–    Szkolenia dla zespołów placówek oświatowych i wychowawczych z zakresu pracy z dzieckiem z ADHD

–    Terapię dzieci doświadczających trudności szkolnych.

–    Pomoc psychoedukacyjną i terapeutyczną dla rodziców dzieci doświadczających trudności szkolnych

–    Pomoc psychoedukacyjną i terapeutyczną dla rodziców dzieci doświadczających problemów rozwojowych

–    Pomoc psychoedukacyjną i terapeutyczną dla rodziców dzieci sprawiających trudności wychowawcze

Systemową terapię rodzin, par małżeńskich i związków nieformalnych.

Terapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych.

Jesteśmy praktykami z rzetelnym doświadczeniem w pomocy dzieciom, dorosłym, parom i rodzinie.

Kontakt: Zespół Terapeutów „Filtrowa”

Beata Chrzanowska – Pietraszuk:
Anna Salwa – Kazimierska: