LUBLIN – Wykład Doroty Zawadzkiej

W sobotę 1 grudnia br. w godz. 16:00-18:00 na Wydziale Zamiejscowym w Lublinie przy ul. Słowiczej 3 Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie odbędzie się wykład otwarty Doroty Zawadzkiej pt. „Dobra komunikacja i zabawa – naturalne kształtowanie postawy lidera”. Będzie to kolejne spotkanie z cyklu wykładów otwartych pt. „Lider w społeczeństwie obywatelskim”, organizowanych przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie w ramach projektu „Kuźnia Liderów – Szkoła Mentorów” (od 2010 roku). Wykłady są prowadzone przez osoby, które są liderami lub zajmują się tematyką przywództwa i wyróżniają się szczególnymi dokonaniami na polu działalności politycznej, komercyjnej lub społecznej. Tym razem gościem projektu i Uczelni będzie Dorota Zawadzka, która opowie o tym, w jaki sposób kreować i rozwijać postawy liderskie u dzieci. Pozostałe tematy wykładu dotyczyć będą m.in.: znaczenia komunikacji w zabawie i poza nią, naturalnych mechanizmów regulujących relacje w grupie, cech przywódczych oraz  sposobów wychowywania menadżera.

Dorota Zawadzka – znana bardziej jako Superniania – jest psychologiem rozwojowym oraz ekspertem ds. rozwoju dziecka. Po ukończeniu studiów na wydziale psychologii Uniwersytetu Warszawskiego pracowała jako wykładowca w katedrze psychologii rozwoju, a następnie psychologii wychowawczej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Oprócz zajęć kursowych prowadziła autorskie fakultety „Telewizja dla dziecka” i „Świat według dziecka”. Jest redaktorem naczelnym serwisu internetowego dla rodziców Parenting.pl. Występuje w roli eksperta w wiodących stacjach telewizyjnych i radiowych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi m. in. Komitetem Ochrony Praw Dziecka. Jako członek Zespołu Doradców Rzecznika Praw Dziecka wspiera bieżące prace Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Projekt „Kuźnia Liderów – Szkoła Mentorów” oraz spotkanie są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Kuźnia Liderów – Szkoła Mentorów” to innowacyjny w Polsce projekt edukacyjny, realizowany przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego głównym celem jest stworzenie kompleksowego systemu kształcenia liderów i elit dla aktywizacji społeczności lokalnych. Nowatorstwo projektu polega na wdrożeniu pionierskiej w Polsce metody mentoringu akademickiego stworzonej na kształt metody nauczania stosowanej m.in. na prestiżowych uczelniach brytyjskich w Oxfordzie i Cambridge.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie istnieje od 1993 roku i jest jedną z najdłużej istniejących niepublicznych uczelni humanistycznych w Polsce.
W swojej bogatej ofercie edukacyjnej Uczelnia proponuje naukę na czterech kierunkach studiów: pedagogika, politologia, filologia angielska oraz praca socjalna. Szkoła posiada uprawnienia do kształcenia na poziomie studiów I stopnia – licencjackich oraz magisterskich uzupełniających studiów II stopnia. Uzupełnieniem oferty edukacyjnej są studia podyplomowe oraz liczne szkolenia otwarte i warsztaty organizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Obok tradycyjnych form nauczania prowadzone są także zajęcia przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość tzw. KnO. Studenci WSP TWP mają dzięki temu możliwość zdobycia gruntownej wiedzy i kwalifikacji bez względu na położenie geograficzne.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w 6 miastach Polski tj. w Warszawie, Katowicach, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie oraz Człuchowie.

Termin: 1.12.2012
Godz. 16.00-18.00
Miejsce: Wydział Zamiejscowy w Lublinie przy ul. Słowiczej 3 Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie
Kontakt: www.kuznia.wsptwp.eu (potrzebna wcześniejsza rezerwacja)