WARSZAWA – Bezpłatne zajęcia pokazowe – stymulacja mózgu

Z informacji organizatora:

Tradycyjna edukacja przedszkolna i szkolna oparta jest głównie na stymulacji lewej półkuli mózgu. Dzięki lewej półkuli mózgu potrafimy myśleć w sposób schematyczny, posługiwać się zasadami logiki i uczyć się przez słuchanie.

Tymczasem okazało się, że bardzo nieliczne w społeczeństwie genialne jednostki wykorzystują w większym stopniu prawą półkulę. Prawa półkula mózgu pozwala na intuicyjny, nieschematyczny sposób rozumowania, a także wzrokowe zapamiętywanie.

Stymulacja prawej półkuli mózgu nie tylko umożliwia dziecku bardziej efektywną naukę, ale wyzwala ukryte w tej części mózgu niezwykłe uzdolnienia i sposób postrzegania świata.

Poprzez stymulację prawej części mózgu możemy wyzwolić następujące uzdolnienia:

-szybkie czytania,

-pamięć fotograficzną,

-błyskawiczne liczenie w pamięci, w tym rozwiązywanie wielopoziomowych zadań matematycznych,

-genialne uzdolnienia muzyczne w tym słuch absolutny.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe, które odbędą się 30 czerwca w godzinach:

10:00 Grupa dzieci od 0 do 1,5 roku

11:00 Grupa dzieci od 2 do 3 lat.

12:00 Grupa dzieci od 4do 6 lat

Liczba miejsc ograniczona. Zainteresowanych prosimy o zapisy pod adresem

Miejsce: Warszawa, ul. Kazimierzowska 76a