WROCŁAW – Zajęcia dla rodziców i dzieci

Centrum Dobra Terapia zaprasza na zajęcia przeznaczone dla rodziców z dziećmi rozpoczynającymi swoją przygodę z przedszkolem, ale także z dziećmi z problemami psychologicznymi (m.in. nadpobudliwe, unikające kontaktów, z zaburzonymi emocjami i zaburzeniami zachowania, zaburzeniami ze spektrum autyzmu).

Cele zajęć realizowane poprzez zabawę relacyjną:

– rozwijanie więzi emocjonalnej z rodzicem – stwarzanie sytuacji do nawiązania bliskiego kontaktu fizycznego i emocjonalnego,

– rozwój sposobów komunikowania się, wyrażania swoich emocji i uczuć,

– budowanie świadomości ciała, własnej wartości, odczuwania satysfakcji odniesionych sukcesów, budowanie poczucia bezpieczeństwa,

– integracja i współpraca w grupie rówieśniczej,

– usprawnianie ruchowe.

Zajęcia mają określoną strukturę opartą na konkretnych ćwiczeniach ruchowych, zabawie spontanicznej i relaksacji.

Podczas zajęć obecny jest rodzic lub opiekun dziecka ćwicząc z nim w parze. Z czasem, w zależności od indywidualnych potrzeb, dzieci zostają same w grupie, rozwijając swoje umiejętności współpracy z innymi.

Spotkania prowadzone są cyklicznie przez dwa miesiące, raz w tygodniu (50 minut).

Termin: od 8 września
Miejsce: Centrum Dobra Terapia, ul. Wierzbowa 15, pok. 21, Wrocław
Kontakt: tel. 509 043 473 www.centrum.dobraterapia.info