„Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera” – recenzja książki

Okazuje się jednak, że wszystko jest do zrobienia, a w tym przypadku do napisania. Autorka książki „Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera”, Agnieszka Borkowska, jest nie tylko terapeutą, ale również mamą dziecka z zespołem Aspergera. Zatem problem jest jej znany od strony tak praktycznej, jak i teoretycznej. I właśnie w taki sposób napisana jest książka.

Teoria poparta licznymi przykładami sprawia, że wszystko jest zrozumiałe i jasne, a co najważniejsze, na długo pozostaje w pamięci. Po przeczytaniu książki „Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera” nauczyciele i terapeuci powinni inaczej spojrzeć na zachowania swoich uczniów, pewne reakcje i „odzywki” kierowane do osób dorosłych, bo nie świadczą one o ignorancji i braku wychowania, ale są cechą charakterystyczną, którą autorka pomaga nam zrozumieć i zaakceptować.

Oprócz charakterystyki samego zespołu Aspergera, w książce znajdziemy informacje na temat tego, w jaki sposób, kiedy i kto diagnozuje powyższe zaburzenie oraz jakie formy terapii mogą okazać się przydatne.

Ponieważ tak samo jak terapia, ważna jest również współpraca między placówką oświatową a rodziną, w książce Agnieszki Borkowskiej odnajdziemy rozdział poświęcony i tej kwestii. Kontrakty, formy nagradzania, sposoby radzenia sobie ze złością to tylko przykłady złotych środków, które powinny być stosowane przez nauczycieli.

To lektura obowiązkowa dla każdego, kto pracuje z dziećmi. Zaznajomienie się z tą pozycją pozwoli na wczesne rozpoznanie problemu u dziecka i pokierowanie do odpowiedniego specjalisty, co jest istotne, ponieważ nadal wiele dzieci uzyskuje stosowną pomoc zbyt późno.

Radzenie sobie ze złością to problem wielu dzieci, również tych, które nie mają zaburzeń. Rady i metody pracy opisane w książce mogą być z powodzeniem stosowane, a nawet powinny być wobec całej klasy, dzięki nim praca naprawdę stanie się łatwiejsza, a co za tym idzie – przyjemniejsza.

Marta Baj Lieder – Terapeuta integracji sensorycznej, logopeda wczesnej interwencji, terapeuta ręki, instruktor masażu shantala i chusto noszenia.
www.centrum-logop.pl

Logop

Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera
Agnieszka Borkowska
Wydawnictwo Harmonia, 2010