WARSZAWA – warsztaty dla rodziców nastolatków

Poszukamy sposobów kontrolowania złości i zmiany sposobów reagowania na trudne zachowania dziecka, porozmawiamy o tym jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, jak nie dać się wyprowadzić z równowagi.

Kiedy: 7 – 8 grudnia 2013 w godzinach 10.00 – 16.00
Gdzie: CSM Sami Sobie, ul. Tarczyńska 11/24
Zapisy i informacje: 792 765 790,
 
Udział w warsztacie jest bezpłatny.
 
Program finansowany jest ze środków m.st. Warszawy.