Jak zmotywować?

Niestety, większość rodziców dzieci biorących udział w zajęciach logopedycznych zgłasza podobne problemy. Dzieci nie zawsze rozumieją dlaczego, mimo intensywnej pracy z logopedą muszą poddawać się tej żmudnej pracy w domu?!
W tej sytuacji istotną rolę odgrywa twórcze podejście do problemu- zarówno logopedy jak i rodziców!
Logopeda może uatrakcyjnić ćwiczenia w domu poprzez przygotowanie dla dziecka zestawu atrakcyjnych „prac domowych”, w postaci kolorowanek, wycinanek, labiryntów, krzyżówek i wierszyków zawierających ćwiczoną głoskę.
Niezwykle motywujące może okazać się też uzupełnianie przygotowanego przez dziecko „kalendarza ćwiczeń”, w którym będzie ono zaznaczać dni, w których udało mu się wykonać wyznaczone zadania. Nie można wtedy zapominać o pozytywnych wzmocnieniach i małych nagrodach rzeczowych w postaci np.: kolorowych naklejek.
Ćwiczenia w utrwalaniu prawidłowo brzmiących głosek mogą okazać się bardzo atrakcyjne dla dzieci. Ćwiczyć można wszędzie- w domu, w sklepie, na placu zabaw, podczas jazdy samochodem! Wystarczy, że zaproponujemy dziecku zabawę w odnajdywanie lub wymyślanie nazw przedmiotów zawierających ćwiczoną głoskę! Świetnie sprawdzą się tutaj również logopedyczne gry planszowe, dostępne na rynku wydawniczym.
Jeśli natomiast dziecko ma problemy np.: z pionizowaniem języka, można zaproponować mu, że jeśli usłyszy ustalone wspólnie słowo, musi zareagować uniesieniem języka do góry.
Wspólna zabawa i systematyczna praca na pewno przyniesie oczekiwane efekty!
Życzę powodzenia i ciekawych pomysłów!

Dominika Kościelniak