Wszystko na temat: zaburzenia mowy

Czym jest giełkot?

Czym jest giełkot?

Giełkot występuje dość często u dzieci mających trudności szkolne, także u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Według Gutzmanna u podstaw giełkotu leży za[...]