Przegląd metod edukacyjnych i terapeutycznych – cz.I


Przyjrzyjmy się bliżej kilku metodom edukacyjnym:

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Podstawą zestawu ćwiczeń opracowanych przez Weronikę Sherborne są naturalne potrzeby dziecka – ruch oraz kontakt z bliską osobą. Dziecko poprzez ruch i kontakt poznaje swoje ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej innego człowieka, uczy się z nim współpracować, zdobywa zaufanie do siebie i innych, a czując się bezpieczne, może stać się twórcze. Ruch jest zabawą, która daje przeżycia radości i chęci dzielenia jej z innymi, co jest bardzo ważne w nawiązywaniu kontaktów społecznych.

Metoda Ruchu Rozwijającego jest szeroko wykorzystywana w naszych placówkach oświatowych dla dzieci najmłodszych.

W zabawach prowadzonych tą metodą dziecko zazwyczaj ma starszego partnera: rodzica, opiekuna, starszego kolegę. W programie ćwiczeń znajdujemy kilka grup zabaw, wspomagających rozwój dziecka:

• ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała – „wyczuwania” ciała, nazywanie jego części, kontrola nad ciałem i ruchem

• ćwiczenia pozwalające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu – eksplorowanie otoczenia, dzięki czemu staje się coraz bardziej znane i bezpieczne

• ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą – polegają na zdobywaniu i wymianie wspólnych doświadczeń, które nie mogą nie zaistnieć podczas zabaw z aktywnym partnerem

• ćwiczenia twórcze – w trakcie tych ćwiczeń dziecko może być twórcą w stopniu, w jakim sobie życzy; szczególny rodzajem tych ćwiczeń są zabawy przy muzyce w formie tańca

Metoda Weroniki Sherborne jest metodą uniwersalną, o wielu możliwościach jej stosowania. Jest bardzo przyjazna dzieciom, a zabawy i ćwiczenia głównie w formie ukierunkowanego baraszkowania, bardzo lubiane.

Zabawy fundamentalne – program edukacyjny dla dzieci w wieku 0 – 6 lat

Jedną z najważniejszych podstaw programu jest teoria Howarda Gardnera, badacza z Uniwersytetu Harvarda, według której człowiek posiada 8 rodzajów inteligencji:

– językową,
– logiczno-matematyczną,
– muzyczną,
– przestrzenną,
– interpersonalną,
– intrapersonalną,
– ruchową,
– przyrodniczą.

Każdą z nich można rozwinąć, nawet u najmłodszych dzieci. Badacz ten twierdzi, że w ciągu pierwszych pięciu lat życia rozwija się około 50% zdolności do uczenia się. Następne 30% rozwija się do ósmego roku życia. Cała wiedza zdobyta w późniejszym okresie życia dziecka będzie oparta na fundamencie zdobywanym w pierwszych latach życia.

Program opiera się na urozmaiconych i dobrze zaplanowanych zabawach, które angażują wszystkie zmysły dziecka. Stanowi rolę kompendium z zakresu wczesnej i wszechstronnej edukacji małego dziecka. Jest on połączeniem wielu metod, np. do nauki czytania wykorzystana została metoda czytania globalnego Glenna Domana, a przy zabawach kształtujących umiejętność pisania i zdolności matematyczne – elementy metody Marii Montessori.

Metoda Integracji Sensorycznej

To kolejna metoda chętnie wykorzystywana przez współczesnych specjalistów, zajmujących się dziećmi. Została opracowana przez psycholog Jean Ayres, która leczyła osoby ze schorzeniami neurologicznym i specyficznymi problemami w uczeniu się. Metoda ta polega na integracji czynności naszych zmysłów z właściwą reakcją ruchową. Dzięki odpowiedniej stymulacji zmysłów wpływamy na napięcie mięśniowe, koordynację, jakość ruchu w obszarze dużej, jak i małej motoryki, poprawiamy koncentrację uwagi, ograniczamy nadpobudliwość psychoruchową. Dziecko dobrze zintegrowane sensorycznie ma doskonałe warunki (jest dobrze przygotowane) do uczenia się już na wyższym, mózgowym poziomie. W metodzie wykorzystuje się przede wszystkim formę zabawy ruchowej, a więc dzieci czują się niemal jak na placu zabaw.

Izabela Spychał – pedagog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, kreatorka marki Oliwka – zabawki i pomoce edukacyjne dla dzieci

playdoh_ego