Wszystko z kategorii: Vademecum

Zespół Aspergera

Zespół Aspergera

Zespół Aspergera zaliczany jest do zaburzeń rozwojowych. Nie zostało rozstrzygnięte, czy stanowi odrębne zaburzenie, czy dotyczy tzw. wysoko funkcjonujących osób z a[...]

„Ja, Tata!”

„Ja, Tata!”

Idealna książka dla młodego taty, która mówi o ważnych i potrzebnych sprawach: o opiece nad dzieckiem od momentu narodzin do pierwszych lat życia. Tata znajdzie w ni[...]

Autyzm

Autyzm

Autyzm to całościowe zaburzenie rozwojowe, objawiające się wycofaniem się dziecka z kontaktów ze światem zewnętrznym i nienawiązywaniem więzi emocjonalnej z osoba[...]