Praca z procesem

Praca z procesem to nowoczesna metoda pracy psychologicznej z osobami w różnych stanach świadomości. Arnold Mindell łączy w swojej oryginalnej teorii psychologii zorientowanej na proces koncepcje pochodzące z różnych źródeł: filozofii taoistycznej, psychologii analitycznej C.G.Junga, teorii informacji, teorii ról, podejścia komunikacyjnego i systemowego w terapii. Różnorodne wątki i inspiracje łączy w całość bardzo prosta i spójna teoria procesu.

Terapeuta zorientowany na proces bada subiektywny świat drugiej osoby, pomagając jej odnaleźć wzorce, znaczenia ukryte w pozornie bezładnym świecie doświadczeń i problemów dnia codziennego, snach, symptomach cielesnych, relacjach, odmiennych stanach świadomości. Również w pracy z parą, rodziną, grupą ważnym zadaniem terapeuty jest poznanie sposóbu, w jaki osoby doświadczają i opisują rzeczywistość czy swoje problemy. Praca z procesem wykorzystuje różnorodne techniki terapeutyczne pozwalające na pracę zarówno z materiałem werbalnym, jak i pracę poprzez ruch czy z wykorzystaniem doświadczeń ciała.

Przyglądając się pracy terapeuty zorientowanego na proces odnajdziemy w niej elementy przypominające działania terapeuty Gestalt, techniki stosowane przez analityka Jungowskiego, elementy psychodramy, a nawet metody stosowane w terapii behawioralno-poznawczej. Praca z procesem stanowi udaną syntezę różnorodnych technik pracy terapeutycznej, a jednocześnie nie traci swojej wewnętrznej spójności, odwołując się do podstawowego dla niej pojęcia procesu i terminów zaczerpniętych z teorii informacji.

Marta Pociecha
Psycholog, psychoterapeutka, specjalizuje się w pracy z matkami, więcej informacji na stronie  www.mokop.pl