Wszystko z kategorii: Vademecum

„Ja, Tata!”

„Ja, Tata!”

Idealna książka dla młodego taty, która mówi o ważnych i potrzebnych sprawach: o opiece nad dzieckiem od momentu narodzin do pierwszych lat życia. Tata znajdzie w ni[...]

Autyzm

Autyzm

Autyzm to całościowe zaburzenie rozwojowe, objawiające się wycofaniem się dziecka z kontaktów ze światem zewnętrznym i nienawiązywaniem więzi emocjonalnej z osoba[...]

Praca z procesem

Praca z procesem

Psychologia zorientowana na proces to zapoczątkowana w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku metoda terapeutyczna opracowana przez dr. Arnolda Mindella - amery[...]

Dysleksja

Dysleksja

Dysleksja – specyficzne trudności w czytaniu, występujące u dzieci z normą intelektualną, rozwijających się we właściwych warunkach społeczno-kulturowych i podlegają[...]

Agresja

Agresja

Agresywność to zachowanie, które prowadzi do pogwałcenia praw innych osób. Są  to napastliwe sposoby zachowania, mające  charakter aktywny lub bierny, świa[...]